Reformationsjubilæum 2017

Klik på reformationsjubilæets logo

         - og bliv lidt klogere!


Onsdagsklubben

I Onsdagsklubben er samværet i højsæde, hvor nogle laver håndarbejde, andre spiller et spil eller hygger med kaffe og snak. 

Nogle gange får vi nogen på besøg og gør os klogere. 

Vi mødes den første onsdag i måneden kl 10-12, hvor åbner vi dørene for alle.LUTHER-ÅRET ER BEGYNDT

Citat af Martin Luther fra hans bordtaler:

Hvis du på et tidspunkt har ængstelige tanker om Gud som for eksempel, at Han ikke vil tilgive dig, at du skal dø, fordi Han straffer dig og slår dig ihjel, så er de forkerte, fordi sådanne tanker kommer fra Djævelen og ikke fra Gud. 

Gud forårsager ikke sørgelige tanker. Han forskrækker ikke, og Han dræber ikke, for Han er Gud for de levende.

Derfor har Han også sendt sin søn, ikke for at gøre os bange, men for at trøste os. Derfor døde Kristus, så Han ved at vinde over døden i dødsriget kunne blive Herre over døden.

Citeret efter J. Ørsted: Godbider. 

 

                                                            GLÆDELIG PÅSKE!

Ledig præstestilling

En stilling som sognepræst i Kongeåpastoratet i Ribe Stift er ledig til besættelse fra den 1. juli 2017.

Kongeåpastoratet består af sognene Jernved, Hjortlund, Vilslev og Hunderup med 2 præstestillinger. Den, der ansættes, vil primært skulle varetage Jernved og Hjortlund sogne.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Opslået: 25. april 2017 Udløber: 15. maj 2017.

Menighedsrådene skriver:

Sognepræst til 4 sogns pastoratet Jernved- Hjortlund - Vilslev - Hunderup med 5 kirker i Ribe Domprovsti ​ Vi ønsker en sognepræst for både bønder og byfolk, unge og ældre med lyst til lokalt engagement uanset, at der ikke er bopælspligt. En sognepræst der er optaget af at formidle det evangelisk-lutherske budskab levende og forståeligt, og som kan favne alle uanset ståsted i det kirkelige landskab.Vi har gode kirkelige traditioner og aktiviteter med fokus på sognenes liv og vækst.

Flere oplysninger om kirkerne, kirkegangen og sognelivet kan ses her på hjemmesiden: www.vedkongeaaen.dk og på www.vilslev-hunderup.dk.

Vi er et nyt stort landpastorat med ca. 3.200 folkekirkemedlemmer, som er dannet i forbindelse med det vakante præsteembede. Pastoratet har 2 fuldtidsansatte præster, den kirkebogsførende præst har bopæl i Vilslev præstegård.

Pastoratet er beliggende i et naturskønt område ved Kongeåen og marsken. I lokalområdet er der attraktive boliger, gode servicefaciliteter og kort afstand til Ribe og Esbjerg.

Har ovenstående vakt din interesse er du velkommen til at kontakte en af menighedsrådsformændene Folmer Iversen, folmer.i@hotmail.com tlf. 23261628, Pia Skov, psskov@hotmail.com tlf. 29611837, Susan Bruun, susanogervin@sol.dk tlf. 61620419 eller Lena Randrup, randrupxlassen@gmail.com tlf. 20623097. Kollega Ole Madsen blev i november 2013 ansat som sognepræst i Vilslev-Hunderup pastorat, og han er nærmeste kollega til den nye præst i Kongeåpastoratet. Ansøgere er velkomne til at kontakte Ole Madsen på tlf. 7543 1059, om@km.dk. Reformationsjubilæum i Ribe domprovsti. Se oversigt her:Kirkekalender app

Få gudstjenestetider direkte på mobilen. Klik på logoet ovenfor for at downloade folkekirkens nye kirkekalender-app

 


 

SMS tjeneste

Få besked om arrangementer her i pastoratet via sms! Tilmeld dig vores sms-tjeneste, og få en påmindelse forud for fx vores pilgrimsvandring, friluftsgudstjeneste eller salmesangsaften.

Send en sms med beskeden "kirke vedkongeaaen nyt" til 1220, så er du tilmeldt!

 


Taxatjeneste

Menighedsrådene i Jernved-Hjortlund pastorat har lavet en aftale med Esbjerg taxa, så man nu gratis kan blive kørt til gudstjeneste. Aftalen gælder kørsel til alle pastoratets 3 kirker, uanset hvor i pastoratet man i øvrigt bor. For at benytte sig af aftalen skal man blot kontakte Esbjerg taxa på tlf.: 75 14 45 00, og sige at man skal til gudstjeneste. Husk at ringe i god tid og måske allerede en dag i forvejen!Kirkekaffe

Vi drikker stadig kirkekaffe efter den 1. tidlige gudstjeneste hver måned. Hvis du her lyst til at medbringe kaffe og lidt kage ved en af disse søndage, er du meget velkommen til at kontakte Folmer Iversen på tlf.: 75 43 16 28 (for Jernved og Gredstedbro), eller Alice Børsting på tlf.: 24 24 65 36(for Hjortlund).


Forskellige link

Gredstebroegnens hjemmeside: www.gredstedbroegnen.dk

Jernved-Jernvedlunds hjemmeside: www.jernved-jernvedlund.dk

Hjemmeside for FDF i Gredstedbro: www.gredstedbrofdf.dk

Hjortlund beboerforening: www.hjortlundbeboerforening.dk